Warsztaty szamańskie

    Medytacje przy dźwiękach bębna szamańskiego.

Poszukiwanie swojego zwierzęcia mocy przy dźwiękach  szamańskiego bębna. Spotkanie ze swoją naturą - zwierzęcą mocą dającą możliwość poznania siebie, dokonania zmian. Pozbycie się negatywnych emocji i dokonanie transformacji – oczyszczenie z swojej wewnętrznej przestrzeni ukształtowanej przez życie – wychowanie, naukę, religię, poglądy. Poznanie ukrytych pokładów osobowości poprzez przeniesienie poprzez dźwięki bębna do swoich korzeni, przeniesienie do innych wymiarów rzeczywistości, w czasie

i przestrzeni, przeniesienie do innego wymiaru świadomości.

 

Dźwięki bębna szamańskiego pomagają w oczyszczeniu matrycy zdrowia, wprowadzają umysł w zmienione stany świadomości, głębokiej medytacji w stanie theta. Pozwalają na podróże po światach duchowych w wyższych wymiarach, doświadczania wolności i zadowolenia z życia. Takie doświadczenie medytacji wyzwala w Duchu - Miłość – Esencja Życia, Tu i Teraz na Ziemi.

    Szamańskie drzewo życia.

"Drzewo Życia” – symbol życia cielesnego człowieka na Ziemi. Obraz modelu troistości (trójcy świętej) budowy funkcjonalnej poziomów życia człowieka.

Korzenie - poziom podświadomości (niższego Ja).

Pień – poziom świadomości (średniego Ja).

Korona – poziom nadświadomości (wyższego Ja).

Podróże po poziomach szamańskiej świadomości nazywany podróżami po światach szamańskich.

 

Poznawanie i terapia poszczególnych poziomów to właśnie podróże przy dźwiękach bębna.  Z tego poziomu głębokiej medytacji poznajemy rozwój i blokady naszej egzystencji. Rozwijamy i uzdrawiamy poszczególne poziomy aby osiągnąć równowagę

i  harmonię, budujemy silną osobowość. Poznajemy możliwości naszego umysłu, podświadomości, nieuświadomionych emocji, stresu, lęków, programów i możliwości dokonania transformacji i metamorfozy. Odzyskujemy pełnię życia i scalamy zagubione siły.

    Szamańskie koło życia.

Koło życia – symbolizuje etapy naszego ziemskiego życia, jak sama nazwa wskazuje, wszystko toczy się cyklicznie narodziny i śmierć, wzrost i upadek, początek i koniec. Cykl życiowy, dzienny, miesięczny, roczny.

 

Koło życia związane jest z kierunkami świata. Kierunek wschodni – narodziny, kiełkowanie i wzrost rośliny, powstawanie projektu. Kierunek południowy –pełnia życia i praca, wzrost i kwitnięcie rośliny,  realizacja projektu. Kierunek zachodni – emerytura i konsumpcja, zbieranie plonów, korzystanie z efektów projektu.

 

Kierunki symbolizują etapy życia, etapy biznesu, etapy choroby, nauki, pracy, zabawy, podróży każdego naszego działania. Wędrując po kole życia poznajemy jakości każdego działania, na tym etapie możemy poprawiać projekt, biznes, uzdrawiać nasze życie. Pozwala to na życie zgodne z naszą naturą, pozawala odnaleźć zgubione części naszej duszy. Poznajemy wewnętrzne obszary ciał, duszy i ducha. Poznajemy Nasz osobisty potencjał twórczy.

 

Do poszczególnych kierunków przypisujemy żywioły, opiekunów duchowych, nasze zwierzęta mocy, energie twórcze, planety, kamienie i wiele innych reprezentantów. W wędrówce po kole życia – w czasie i przestrzeni, w innych wymiarach duchowości i zmienionych stanach świadomości dokonujemy analizy i poznajemy samych siebie. Dokonujemy wglądu z poziomu wyższej świadomości, mamy możliwość dokonania poprawek i zobaczenia efektów naszych działań. Po prostu uzdrawiamy każdy poziom – uzdrawianie szamańskie – Ciała, Duszy i Ducha.

    Rytuał zakopywania się do grobu.

Rytuał zakopywania się – to przeżycie własnej śmierci za życia.

Często inicjuje on głęboki proces wewnętrznych przemian. Większość ludzi boi się śmierci i sama myśl o zakopaniu budzi przerażenie. Rytuał pozwala poznać i oswoić własne lęki, nie tylko te dotyczące śmierci. Bycie pod ziemią daje możliwość skonfrontowania się ze samym sobą. W przypadku większości osób owocuje to przemianą i  uzdrowieniem na wielu płaszczyznach. Wzrasta szacunek do życia, ustala się nowe życiowe priorytety. Ranek staje się symbolem odrodzenia i ponownych narodzin, a przezwyciężenie własnego strachu daje siłę do wprowadzenia zmian w życiu.

 

Możesz zakopać się lub zostać Strażnikiem Ognia i być w Grupie Wsparcia. Grupa Wsparcia ma ogromne znaczenie dla osób dokonujących transformacji przez zakopanie. Zadaniem Grupy Wspierającej jest opiekowanie się ogniem i w razie potrzeby służenie pomocą uczestnikom.

mgr Cyprian Toruński   |  Bioterapia  |  Masaże  |   Kursy  |  Szkolenia  |  Warsztaty

design: McSP