Su–Dżok

Ludzkie ciało jest formą życia, która w prosty sposób znajduje się w pełnej harmonii z otaczającym go wszechświatem. Z tego powodu nasze ciało posiada wszystko co jest niezbędne do ochrony swego istnienia i egzystencji w świecie, jako kompletny i niezależny fenomen.

 

 <<Su>> - oznacza dłoń, <<Dżok>> - stopę. Terapia ta opisuje wzajemną zależność układów wewnętrznych z punktami witalnymi na dłoniach i stopach, które są układem sterowania ludzkiego zdrowia. Funkcje tego układu stanowią swoistą mikro klinikę, która może uleczać organizm w sposób naturalny.

 Jeżeli dokładnie przeanalizujemy jak mocno są powiązane ze sobą punkty witalne na naszych dłoniach i stopach z całą strukturą naszego ciała będziemy w stanie zrozumieć mechanizm leczenia i wyróżnić strefy które powinny być stymulowane w przypadku choroby.

 Dzięki naturze nasze dłonie i stopy odzwierciedlają całą strukturę naszego ciała. Skupiają one w sobie pierwotne dążenie organizmu do samouzdrawiania, które jest w każdym człowieku jako dar natury pozwalający zachować zdrowie. Poprzez ten system samouleczania Natura w jasny sposób zaznacza swoje zamierzenia, swoja miłość i chęć do pomocy człowiekowi w zachowaniu zdrowia. W tym samym czasie Natura udziela nam zwyczajnej lekcji, lekcji ducha Niezależności w poszukiwaniu sposobu uwolnienia się od choroby własnymi siłami.

 

 Terapia Su Dżok skupiła w sobie Wielkiego Ducha Miłości, starając się przekazać go wszystkim ludziom na całym świcie, aby pomóc im zrozumieć, że ten Duch Miłości znajduje się w punktach współzależności na naszych dłoniach i stopach. Podstawowym zamiarem którego jest niesienie pokoju na naszą planetę. Terapia ta zawiera wskazówki służące do osiągnięcia tego celu.

 Po opanowaniu zasad funkcjonowania punktów współzależnych znajdujących się na dłoniach i stopach, każdy człowiek na Ziemi będzie w stanie zapobiec chorobie, leczyć ją oraz zachować zdrowie dzięki sobie samemu. Pozwoli to każdemu poczuć się w pełni spełnionym, wolnym i szczęśliwym Obywatelem, członkiem wspólnoty ludzkiej.

 Jestem przekonany, że wielka miłość Natury do człowieka i jej duch znajdą drogę do Państwa serc i umysłów, aby stosując tę metodę zachować zdrowie na długie lata.

 

Profesor Park Jae Woo

Przewodniczący Stowarzyszenia

Su Dżok Akupunktury

 

Su–Dżok – kurs I stopnia "PODSTAWY"

 

1.  Co to jest Su – Dżok?

1.1.  Autor koreańskiej metody, naukowiec – profesor, lekarz - Park Jae Woo.

1.2.  Su – Dżok – jako system samouzdrawiania organizmu i pomocy innym.

1.3.  Su – Dżok – jako rozdział refleksoterapii – bardzo skuteczna metoda terapii.

 

2.  Kciuk – głowa, podobieństwa odwzorowania ciała człowieka na dłoni i stopie.

 

3.  Standartowy system podobieństwa dłoni i stopy do ciała człowieka.

3.1.  Powierzchnie Yng i Yang ciała.

3.2. Miejsca położenia przepony i odpowiadające jej linie na dłoni i stopie.

3.3. Linie odpowiadające liniom symetrii ciała.

 

4.  Projekcja organów wewnętrznych ciała człowieka na dłoni i stopie.

4.1. Pierwotny i wtórny układ odwzorowania.

4.2. Owadopodobny układ odwzorowania.

4.3. Podwójny system odwzorowania głowy.

4.4. Mini układ odwzorowania.

 

5. Podobieństwo stref  Su – Dżoka do punktów leczniczych.

5.1. „Kulki podobieństwa” – punkty wrażliwości bólowej.

 

6. Metody oddziaływania na punkty (metody stymulacji stref).

6.1. Masaż palpacyjny.

6.2. Masaż specjalnymi przyrządami (kółkiem sprężynowym, pałeczką diagnostyczną).

6.3. Masaż specjalistycznymi aplikatorami

(metalowymi gwiazdkami, magnesami  kulkami metalowymi, kamykami, gałązkami ...).

6.4. Metoda oddziaływania temperaturą (ciepłem i zimnem).

6.5. Metoda oddziaływania światłem (białym, spolaryzowanym, kolorowym).

6.6. Akupunktura, nakłuwanie igłami.

6.7. Terapia nasionami.

 

7. Punkty energetyczne. Punkty na dłoni i stopie, stymulacja tych punktów.

 

8. Zasady terapii.

8.1. Terapia według zasad dwóch punktów.

8.2. Terapia według zasad trzech punktów.

8.3. Terapia według zasad pięciu stopni.

 

9.    Pojęcia  M – cząstek.

10.   Zajęcia praktyczne.

 

Su–Dżok – kurs II stopnia "METAFIZIKA"

 

1. TEORIA  TRÓJ  POCZĄTKÓW.

1.1.  Koncepcja Yn- i Yang- i prawo homo – hetero.

1.2.  Człowiek – jako neutro między Yang – niebem i Yn – ziemią.

1.3.  Prawo pięciu pierwszych elementów i teoria sześciu energii. Przejawy sześciu energii  (CZI, KI) w naturze.

1.4.  Kolejność przejawiania się sześciu energii w czasie: harmonijny i progresywny typ.

1.5.  Główne osie współoddziaływania sześciu energii.

1.6.  Ogólna równowaga sześciu energii. Stawianie igieł według kolejności podporządkowania sześciu energii.

1.7.  Proces rozwoju przestrzeni od punktu do przestrzeni (do ośmiościanu). Diamentowy energetyczny system.

 

2.  TRÓJPOCZĄTKOWY MODEL JEDNOLITEGO ENERGETYCZNEGO SYSTEMU CZŁOWIEKA.

2.1. Pojęcia czakr i meridianów (określenia).

2.2.  Wewnętrzne i zewnętrzne czakry. Kierunek obrotu czakr w zgodności z prawem homo-hetero. Zewnętrzne czakry (energetyczne

kanały) w zgodzie z sześcioma energiami. Graniczne i rdzeniowe meridiany w diamentowym energetycznym systemie ciała

człowieka.

2.3.  Zgodność wewnętrznych czakr ze splotami nerwowymi oraz z gruczołami wydzielania wewnętrznego, i fizjologią organizmu.

Odbicie wewnętrznych czakr na dłoni, stopie i palcu. Biel – czakry (specjalne, w systemie koreańskim).

Meridiany: poczęcia – X,  zarządzający – Y.

 

3. ZWIĄZEK CZAKR Z MERIDIANAMI.

3.1. Czas pracy meridianów. Wejście i wyjście A- i Um- energii. Leczenie poprzez czakry (homo), poprzez meridiany (hetero) i wspólne (neutro). Tablica diagnostyczna, oznaki A- i Um- chorób.

3.2 Konstytucja energetyczna człowieka (człowiek chłodu, ciepła ...). Miejscowa diagnoza stanu  wewnętrznych czakr.

3.3   Rozmieszczenie biel – meridianów i skierowanie przepływu energii w nich.  A – puste i Um – pełne organy. Diagnoza mięśniowa.

3.4. Terapia nasionami, leczenie magnesami, światłem, kolorem na biel – czakrach i biel – meridianach.

3.5. Przejawianie się sześciu energii w psycho – emocjonalnej sferze człowieka w strukturach, systemach i organach.

3.6. Pobudzenie i hamowanie energii w biel – meridianach.

mgr Cyprian Toruński   |  Bioterapia  |  Masaże  |   Kursy  |  Szkolenia  |  Warsztaty

design: McSP