Refleksoterapia

Żywy organizm stanowi biocybernetyczną jednostkę. Ogólną zasadą jest, ze całość organizmu projektuje się na powierzchni określonych części ciała. To stanowi podstawę wielu dodatkowych terapii. Metody te określa się jako mikrosystemy lub systemy bioholograficzne. Użyteczność ich sprawdza się na milionach pacjentów na całym świecie. Patologiczne zmiany w całym organizmie są rzutowane na odpowiadające tym częściom ciała miejsca występujące w danym mikrosystemie. Działanie bodźcami na te miejsca - strefy refleksyjne w danym systemie daje efekt leczniczy w chorym narządzie. W każdym z tych systemów jest możliwość diagnozy, jak i osiągnięcia leczniczego wyniku. Jedna z najstarszych jest metoda oddziaływania na stopy oraz małżowiny uszne stosowane w Egipcie. Do nich doszły dalsze mikrosystemy (części ciała ze strefami refleksyjnymi), jak dłoń, nos, jama ustna, twarz, usta, język

i inne.

 

Refleksoterapia twarzy:

 

Na podstawie rysów twarzy możemy określić charakter i działanie siły wewnętrznej. Niektórzy ludzie mają oczy głęboko osadzone a niektórzy wyłupiaste. Niektórzy maja nosy spłaszczone, a niektórzy długie i odstające. Obserwując ludzi możemy zauważyć, że niektórzy mają usta wydatne, a niektórzy cienkie i wąskie. Osoby o wąskich ustach są z reguły silniejsze, często tez bywają nieustępliwe i nieelastyczne w kontaktach z innymi.

 

W okresie powstawania życia - embrionu funkcję centrum wewnętrznej struktury ciała spełnia pępowina. Od momentu przyjścia na świat centrum to przesunęło się na usta i okolicę szyi. Z punktu tego rozwinęły się górne i dolne "przedłużenia": głowa - jako górna, i reszta ciała - jako dolna część organizmu. W związku z tym zachodzą pomiędzy nimi bardzo ścisłe korelacje: dolna część głowy - z wyjątkiem ust i jamy ustnej, które przedstawiają stan układu trawiennego - reprezentuje górną część tułowia; środkowa część głowy i twarzy reprezentuje środkową część tułowia; zaś najwyżej położone partie głowy są odbiciem dolnych partii tułowia. Zgodnie z ta zasadą, każda okolica twarzy przedstawia odpowiedni organ ciała i jego funkcje.

 

Głowa przyjmuje na siebie najwięcej obowiązków, niż reszta ciała. Emocje bezpośrednio związane są z myślami, powodują kurczenie się mięśni twarzy, szyi, ramion. Podczas masażu twarzy poczujesz przepływ przez całe ciało strumień energii, która uwalnia napięcia problemy - uzdrawia ciało, umysł, ducha, pozwala inaczej spojrzeć na świat i życie.

 

Program obejmuje:

- topografia projekcji narządów na twarzy,

- wyraz twarzy - metody analizy twarzy,

- rodzaje map refleksyjnych twarzy,

- badanie stref refleksyjnych twarzy,

- techniki masażu stref refleksyjnych,

- stymulacja stref refleksyjnych profilaktyczna,

- stymulacja stref refleksyjnych terapeutyczna,

- uwalnianie bólów głowy, usuwanie zmęczenia oczu,

- oczyszczanie i uspokajanie umysłu,

- uwalnianie napięć, zesztywnień, przeciążeń,

- samodzielny masaż twarzy,

- chiński masaż Qigong twarzy.

 

Refleksoterapia małżowiny usznej:

 

Od ponad dwóch tysięcy lat wiadomo, że poddając leczeniu punkty ludzkiego ucha, można wywierać wpływ na narządy. Na przykład w Egipcie i Persji przy bólach ischiasowych kauteryzowano, to znaczy przypalano uszy.

W Chinach uszy nakłuwano bambusowymi igłami.

Refleksoterapia pomaga już podczas początków choroby. Z tego powodu jak mało który dział medycyny odpowiada ona zasadom całościowej i przyczynowej diagnostyki i terapii.

 

Małżowiny uszne są jedynym z ważniejszych i zarazem dokładniej opracowanym naukowo mikrosystemem organizmu. Ucho jest tym narządem, dzięki któremu człowiek od początku swojego istnienia czerpał dane z otaczającego go świata. Z nim wytworzyły się w organizmie powiązania z czynnościami wszystkich części ciała dla chronienia jednostki przed grożącymi niebezpieczeństwami. Powstały bogate struktury łączące małżowinę uszną z układem nerwowym wegetatywnym oraz dokrewnym, a więc pośrednio z całym ciałem i jego wewnętrznym środowiskiem. Utworzyło się działające w obu kierunkach sprzężenie zwrotne. Stąd zmiany powstałe w ustroju człowieka maja swoje odzwierciedlenie w małżowinach usznych i dają się stwierdzić przy ich badaniu.

 

Jeśli zaciśniemy zdrowej osobie klamrę na konkretnym palcu, odnajdziemy odpowiedni punkt na małżowinie usznej. To doświadczenie wykazuje, że punkty w uchu znajdujemy tylko w przypadku wystąpienia w danym narządzie zaburzenia, choroby lub bodźca.

 

Aurikuloterapia jest jedną z metod akupunktury i stanowi uzupełnienie akupunktury korporalnej. Działając na określone projekcje strefy małżowiny usznej, można wywołać reakcję odruchowa, dającą efekt terapeutyczny w chorobach narządów wewnętrznych, regulujący zaburzoną czynność układu nerwowego i wpływający na sferę psycho - emocjonalną. Według literatury Dalekiego wschodu, przy licznych chorobach narządów wewnętrznych, często obserwuje różne zmiany na skórze w określonych strefach małżowiny usznej, w postaci strupów, nadżerek, wodniczek itd. U niektórych chorych cierpiących na chorobę wrzodową, w okolicy punktu żołądka, pojawia się okrągłego kształtu wzgórek, który po resekcji żołądka przekształca się w ślad białego lub czerwonego pasemka blizny.

 

Obok specjalnych punktów każdego narządu istnieje jeszcze cała gama punktów wywierających lecznicze bodźce na stany psychiczne, na przykład punkt radości, punkt agresji, punkt depresji itd. Dzięki badaniom w biocybernetyce i płynące z nich wiadomości o wzajemnych połączeniach wszystkich układów ciała wiemy obecnie więcej o przyczynach tych zjawisk. Szczególnie istotny jest wniosek o wpływie myśli na organizm człowieka i przebieg jego funkcji.

 

Program obejmuje:

- anatomia małżowiny usznej ,

- topografia projekcji narządów na małżowinie usznej,

- rodzaje map refleksyjnych małżowiny usznej,

- badanie małżowiny usznej,

- techniki masażu małżowiny usznej,

- stymulacja stref refleksyjnych profilaktyczna,

- stymulacja stref refleksyjnych terapeutyczna,

- codzienne masaże małżowiny usznej,

- wskazania technik stymulacji.

 

Refleksoterapia dłoni:

 

Ręce od wieków odgrywają w refleksologji wielka rolę. Przekazy ze starożytnego Egiptu, Azji i południowej Ameryki pokazują, że już wtedy używano tej techniki w leczeniu.

Podobnie jak na stopach, na dłoniach znajdziemy punkty refleksujące poszczególnych narządów. Dłonie są w jeszcze większym stopniu niż stopy obrazem całego człowieka na różnych poziomach. Obserwacja sposobu używania, trzymania rąk i sposobu poruszania nimi umożliwia wyciąganie dokładnych wniosków.

 

Rękoma możemy się komunikować, zwrócić się do kogoś serdecznie, wyrazić emocje. Rękoma możemy wziąć za siebie odpowiedzialność, możemy uzdrawiać, możemy jednak także zabierać, ranić i zabijać. Rękoma możemy wyrazić uznanie lub niezadowolenie. Możemy komuś podać rękę lub nie. Ręce stanowią instrumentarium człowieka, służą do przedstawiania się w świecie, do tworzenia, do brania czynnego udziału w życiu, do komunikacji z wszystkim i wszystkimi.

Ręce pośredniczą pomiędzy duchem i materią. Rękoma budzimy do życia muzykę i malarstwo. W sztuce nadajemy rękoma kształt naszym uczuciom.

 

Rękoma możemy błogosławić, polaryzować siebie i innych. Z koniuszków naszych palców możemy uczynić anteny, dzięki którym zaczerpniemy z kosmicznej energii pola kwantowego. Możemy składać Ręce do modlitwy, prosić o coś lub zabraniać czegoś.

Za pośrednictwem dłoni dochodzimy do wymiany informacji i energii oraz rekodowania rozregulowanych systemów komórek. Myśli osoby, która dotyka kogoś innego swoimi dłońmi, odgrywają przy przekazywaniu informacji znaczącą rolę. Myśli są tez bardzo ważne przy autoterapii, ponieważ są bezpośrednio przetwarzane w biomolekularne sposoby reakcji.

Zwracając nieświadomie swoje ręce do siebie lub kogoś innego również uzdrawiamy miłością. Każdy człowiek potrzebuje odrobiny czułości. Wiadomo, że u noworodków, którym szczędzono pieszczot i przytulania w pierwszych, jakże ważnych miesiącach życia, często dochodzi do ciężkich i trwałych szkód psychicznych.

 

Nauka o stanie rąk pozwala nam wnioskować o człowieku, jego typie, skłonnościach i możliwościach. W refleksologii dłonie mają nad innymi narządami te przewagę, że są odkryte i zawsze są dostępne, gdy ich potrzebujemy. Bez większych przygotowań możemy zająć się leczeniem w pociągu, w samolocie, w pracy, przed jedzeniem, w kinie, w korku na autostradzie, gdy na kogoś czekamy lub zauważamy, że jesteśmy poddawani zbyt dużemu napięciu.

 

Program obejmuje:

- topografia projekcji narządów na dłoni,

- rodzaje map refleksyjnych dłoni,

- badanie stref refleksyjnych dłoni,

- techniki masażu stref refleksyjnych,

- stymulacja stref refleksyjnych profilaktyczna,

- stymulacja stref refleksyjnych terapeutyczna,

- funkcje i choroby poszczególnych narządów,

- leczenie poszczególnych chorób i dolegliwości,

- warunki konieczne do wyleczenia,

- chiński masaż Qigong dłoni,

- mudry dłoni i palców.

 

Refleksoterapia stopy:

 

Analiza stopy pozwala ocenić potencjał jednostki oraz sposoby jego wykorzystania, od nadużywania energii czy niepełnego spożytkowania jej w punktach potencjału do całkowitej dysharmonii, przejawiającej się w najróżniejszych dolegliwościach. Przez życie wędrujemy na własnych stopach. Ciężkie doświadczenia, które napotykamy czasami na swej drodze, zmuszają nas do wkraczania poza dotychczasowe schematy działania. Ślady owych przeżyć zarejestrują stopy. Powstaną na nich głębokie blizny, świadectwo bolesnych urazów; z czasem jedne zagoją się inne - nie. Tak więc od chwili poczęcia, aż do śmierci - czy to za sprawą wrodzonych wzorów zachowań o odczuwania, czy z innych przyczyn - tworzy się nasza osobowość, a znaczna jej część kształtowana przez kontakt z otoczeniem, którego rezultatem jest strach, ból, trudności, porażki, frustracja.

 

Każde odchylenie od harmonii w budowie stóp traktujemy jako otwarty, nie zakończony gestalt, czyli przeszkodę na drodze przepływu energii. Musimy znaleźć rozwiązanie dla tego powtarzającego się cyklu, aby możliwe było porzucenie starych wzorów zachowań. Piękno analizy polega na tym, że gdy zostanie przeprowadzona poważnie, w całej swej głębi, pozwala dostrzec przebieg życia badanego, wszystkie jego nie rozwiązane problemy, nawet jeśli zostały dawno zapomniane lub zlekceważone. Nasze stopy są świadectwem wymazanych z pamięci wydarzeń, które jednak wciąż mają wpływ na energię życiową poprzez tworzenie i kształtowanie powtarzających się ścieżek życia. Te tajemnicze wzory można rozszyfrować, a posłuży temu analiza stopy - katalizator wydobywający na powierzchnię stare schematy działania.

 

Od momentu poczęcia nasze stopy rejestrują każde wydarzenie. W okresie życia płodowego pozostajemy w symbiotycznej relacji z matką, a w świat wchodzimy z gotowym już, ogromnym zasobem wzorców energetycznych, które składają się na nasz podstawowy potencjał. Stopy wskazują na ile ów potencjał został wykorzystany, w jaki sposób idziemy przez życie - czy jesteśmy ociężali i zmęczeni, czy naprawdę posuwamy się do przodu, czy tez drepczemy w miejscu; wskażą także nasze możliwości na przyszłość, gdyż nasza droga często określa cel, do którego dążymy. Analiza stopy opiera się na założeniu, że ta część ciała doskonale ukazuje nam sposób, w jaki człowiek "idzie" przez życie. Zadaniem takiej analizy jest połączenie w jedną całość aspektów życia fizycznego, emocjonalnego i duchowego.

 

Program obejmuje:

- topografia projekcji narządów na stopie,

- mowa stóp - metody analizy stóp,

- rodzaje map refleksyjnych stopy,

- badanie stref refleksyjnych stopy,

- techniki masażu stref refleksyjnych,

- stymulacja stref refleksyjnych profilaktyczna,

- stymulacja stref refleksyjnych terapeutyczna,

- metoda metamorficzna czyli terapia przedporodowa na stopie,

- związki z żywiołami, wzory energii stopy,

- potencjał emocjonalny człowieka,

- funkcje i choroby poszczególnych narządów,

- leczenie poszczególnych chorób i dolegliwości,

- możliwości i ograniczenia samopomocy

- chiński masaż Qigong stopy

mgr Cyprian Toruński   |  Bioterapia  |  Masaże  |   Kursy  |  Szkolenia  |  Warsztaty

design: McSP